Wybierz konto do zgłoszenia

Po otrzymaniu zlecenia usługi zgłoszenia konta bankowego skontaktujemy się telefonicznie w celu dosłania dodatkowych dokumentów dla Belastingdienst

Popraw poniższe błędy:
  • {{ error }}
Dane osobowe
Dodatkowe informacje

Czy osoba rozlicza się sama?

Jeśli rozlicza się z partnerem/ką proszę podać:

Proszę o dołączenie dokumentów od partnera/ki:

Czy ma dzieci/dziecko?

Czy posiada ulgi?

Czas pracy od (od kiedy do kiedy) pan/pani pracował/a w Polsce z poprzedniego roku
Informacje:

Jeśli pan/pani została ju rozliczona w Urzędzie Skarbowym w Polsce, proszę o dołączenie kopii złożonego PIT-u od Urzędu Skarbowego w Polsce.
Jeśli pan/pani nie pracowała na terenie Polski, a nie jest zameldowana w Holandii, na obowiązek przedstawić dochody zagraniczne z Holandii pit-em 0 w Polsce.
Zaświadczenie o dochodach należy wypełnić, podpisać. Wniosek składamy w urzędzie skarbowym w Polsce (oczekiwanie na podbicie pieczątki jest około 7dni roboczych)

Popraw poniższe błędy:
  • {{ error }}
RODO
Dane kontaktowe
Adres zamieszkania

Jeśli jesteś zameldowany w Polsce i w Holandii - podaj tylko adres holenderski

Twój meldunek
Okres zatrudnienia w roku rozliczeniowym

W e-mailu załącz Jaaropqave. Prosimy podać dokładne daty rozpoczęcia oraz zakończenia pracy u każdego pracodawcy. Uwaga!!! Ilość przepracowanych dni ma duży wpływ na wysokość zwrotu podatku, prosimy o podanie poprawnych informacji

Okres pracy

Jeśli w danym roku otrzymałeś klika Jaaropqave od różnych pracodawców, również dołącz w e-mailu. Dołącz również daty rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Czy w roku rozliczeniowym osiągnąłeś/aś dochody w innym kraju?

Współmałżonek/ka Partner/ka

Partner -osoba, z która wychowujesz dzieci i masz wspólny meldunek; osoba, z która masz wspólne kredyt hipoteczny.

Podaj dane męża/żony, partnera(-ki):
imię i nazwisko, nr BSN, data urodzenia (format DD/MM/YYYY)

Czy rozliczasz się wspólnie z mężem/żoną, partnerem(-ką)?

Adres męża/żony, partnera(-ki)
Adres w Holandii lub innym kraju, jeśli nie jest zameldowany(-na) w Holandii.

Dochody męża/żony, partnera(-ki) Załącz plik z jaaropgave. Prosimy podać dokładne daty rozpoczęcia oraz zakończenia pracy u każdego pracodawcy. UWAGA! Ilość przepracowanych dni ma duży wpływ na wysokość zwrotu podatku, zadbaj o podanie poprawnych informacji.

Majątek

Czy posiadasz majątek lub oszczędności wyższe niż 30.360 euro?

Kredyt hipoteczny w Holandii

Czy posiadasz kredyt Hipoteczny w Holandii?

Dodaj załączniki: Wycena WOZ i Kostenoverzicht – zestawienie kosztów, które otrzymałeś od notariusza w dniu zakupu domu/mieszkania.
Podaj datę zakupu mieszkania.

Dzieci

Czy posiadasz dzieci?

Czy posiadasz dzieci młodsze niż 12 lat w roku rozliczeniowym? Proszę wpisać tylko najmłodsze dziecko poniżej wieku 12 lat w roku rozliczeniowym!

Czy samotnie wychowujesz niepełnoletnie dziecko?

Koszty leczenia

Odliczanie kosztów leczenia. Jeśli posiadasz faktury np.za dentystę, aptekę, zabiegi , operacje możesz również odliczyć od podatku.

Koszty nauki

Odliczanie kosztów nauki- kursów

Koszty dojazdów do pracy

Odliczanie kosztów dojazdu do pracy

Dofinansowanie do ubezpieczenia

Czy chcesz wystąpić o dofinasowanie do ubezpieczenia? Dodatkowy koszt rozliczenia to 40euro–taryfikator Sylclever-administratie: dofinasowanie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Konto bankowe

Aby otrzymać zwrot podatku, Belastingdienst musi znać konto bankowe, które jest zarejestrowane na Twoje nazwisko.
Zgłoszenie konta bankowego jest to odrębna usługa koszt to 30euro

Czy twoje konto jest znane w Belastingdienst?

Czy mamy zarejestrować Twoje konto bankowe ? Usługa płatna dodatkowo.

Popraw poniższe błędy:
  • {{ error }}
Link do rozliczenia holenderskiego
Dane kontaktowe
Dane adresowe
Proszę podać datę rozpoczęcia dofinasowania oraz ewentualną datę jego zamknięcia (data z jaką dofinasowanie ma zostać otwarte oraz ewentualnie zamknięte powinna się pokrywać z okresami gdy byłeś/będziesz ubezpieczony na terenie Holandii)
Dochody

Osoby zameldowane pod tym samym adresem:

Czy w wybranym roku podatkowym byłeś(są) w związku małżeńskim lub rozliczasz się z podatku w Holandii wspólnie z partnerem podatkowym?

Dane partnera

Czy twoje konto jest znane w Belastingdienst?

Czy mamy zarejestrować Twoje konto bankowe? Usługa płatna dodatkowo

Proszę o dołączenie dokumentów:

RODO
Popraw poniższe błędy:
  • {{ error }}

Podaj obecny adres zamieszkania

Twój meldunek

Popraw poniższe błędy:
  • {{ error }}

Zgodnie z RODO informujemy
Administratorem danych osobowych jest Sylclever-administratie , dane wpisane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie i realizacji zlecenia ,
dane kontaktowe administratora to
Sylwia e-mail: info@sylclever.nl , tel (0)+31 653592643
Iwona e-mail: info-iwona@sylclever.nl , tel.(0)+31 687643616
pozwolenie na wykorzystywanie danych osobowych można w każdej chwili wycofać lecz wiąże się to z brakiem możliwości wykonania zlecenia