WAZO, ZEZ – Zasiłek macierzyński i porodowy

 
 
 
Kto ma prawo do zasiłku porodowego i macierzyńskiego?
 
  • osoby zameldowane i niezameldowane w Holandii,
  • osoby pracujące na podstawie umowy o pracę do 6 tygodnia przed porodem,
  • osoby osiągające dochód zarówno z tytułu umowy o pracę bezpośrednio u pracodawcy, jak i osoby zatrudnione przez agencje pracy (uitzendbureau).
  • kobiety prowadzące minimum 12 miesięcy własną działalność gospodarczą.
 

O WAZO uitkering występuje zawsze pracodawca do Urzędu Pracy (UWV). Kobieta natomiast musi dostarczyć swojemu pracodawcy zaświadczenie od położnej (zwangerschapsverklaring).

 

Zasiłek przyznawany jest na 16 tygodni, a jego wypłata może rozpocząć się już 4 tygodnie przed planowanym porodem. Świadczenie może zostać wypłacone bezpośrednio na konto kobiety lub też pracodawcy, który następnie przekazuje zasiłek na konto danej osoby. Wysokość zasiłku WAZO to 100% pensji, przy czym bierze się pod uwagę średnią dochodów z ostatnich trzech miesięcy pracy.

 

Okoliczności szczególne!
Jeśli kobieta podczas ciąży przebywa na zasiłku chorobowym lub na zasiłku dla bezrobotnych, a jest już 6 tygodni przed porodem, to powinna ona samodzielnie zgłosić do UWV informację o ciąży. W takim wypadku UWV najprawdopodobniej automatycznie zamieni zasiłek chorobowy lub dla bezrobotnych na zasiłek WAZO.

 

Jeśli kobieta przed zasiłkiem WAZO nie korzystała z zasiłku dla bezrobotnych, po zakończeniu zasiłku WAZO może starać się o zasiłek dla bezrobotnych. Oczywiście tylko w sytuacji, kiedy pracodawca po zakończeniu zasiłku WAZO nie zapewnia jej dalej pracy lub też umowa o pracę nie została przedłużona. W przeciwnym razie, po zakończeniu zasiłku WAZO kobieta zobowiązana jest powrócić do pracy. W Holandii dzieci mogą już od 3 miesiąca życia uczęszczać do żłobków.

 

ZEZ uitkering – zasiłek dla kobiet posiadających własną działalność gospodarczą.
Od 2008 roku zarówno kobiety posiadające własną działalność gospodarczą, jak i będące współwłaścicielami firmy (v.o.f.) mają prawo do zasiłku porodowo-macierzyńskiego. Procedura wystąpienia o zasiłek dla właścicieli firm jest jednak nieco inna niż w pozostałych przypadkach.

Kobieta posiadająca własną działalność najwcześniej w 8 tygodniu przed porodem powinna samodzielnie wypełnić wniosek do UWV i zgłosić się na zasiłek. Formularz ten dostępny jest na stronie internetowej UWV. Wraz z wnioskiem należy wysłać zaświadczenie od położnej oraz kopię rozliczeń za ostatnie dwa lata bądź ostatni rok.

 
O ZEZ uitkering mogą występować tylko kobiety, które:
 
  • posiadają własną działalność gospodarczą przez przynajmniej 1 rok,
  • są współwłaścicielami spółki dłużej niż 1 rok,
  • kobiety przedsiębiorcy nie posiadające w swoich firmach personelu.
 

Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodów osiąganych z tytułu prowadzenia firmy.

Chcesz żebyśmy pomogli Ci w otrzymaniu dofinansowania?

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 9.00-17.00

Kontakt

tel: +31653592643
tel: +31687643616
mail: info@sylclever.nl
mail: info-iwona@sylclever.nl

Adres

Zwartewaterallee 48,
8031DX Zwolle
KVK: 72285826

Codziennie pomagamy naszym Klientom