Księgowość to nie tylko wprowadzenie danych, to wiedza która przekłada się na sukces Twojej firmy

CENNIK FIRM

 Prowadzenie księgowości od € 80 miesięcznie netto

 jednorazowa opłata za rozliczenie roczne z podatku dochodowego wraz z bilansem firmy od € 180 plus BTW

⦁ klient sam dostarcza faktury i rachunki według obowiązujących terminów,

⦁ faktury od Sylclever-administratie wystawiane są kwartalnie, po zakończonym kwartale, wyjątek stanowi czwarty kwartał, kiedy faktury są wysyłane w grudniu,

 korespondencja firmowa nie związana bezpośrednio z prowadzeniem księgowości firmy podlega dodatkowej opłacie np.: upomnienia płatności do faktur, odwołania od nałożonych kar przez Belastingdienst bądź inne instytucje, itp.,

⦁ rozliczenie roczne firmy wykonywane jest po uregulowaniu faktury za tę usługę,

⦁ rozliczenie kwartalne wykonywane jest tylko po otrzymaniu od klienta niezbędnych dokumentów do rozliczenia oraz po uregulowaniu faktury od Sylclever-administratie za poprzedni kwartał,

⦁ w przypadku kiedy klient nie może osobiście dostarczyć dokumentów, rozliczenie kwartalne jest wykonywane po telefonicznej względnie mailowej informacji w kwestii rozliczenia,

⦁ sprawy prywatne naliczane są osobno i nie wchodzą w opłatę miesięczną dotyczącą prowadzenia administracji firmy,

⦁ opłaty za sprawy prywatne w wyjątkowych sytuacjach mogą być dopisane do faktury kwartalnej.