Kinderbijslag – zasiłek rodzinny.

Kinderbijslag mogą otrzymywać:

 • osoby pracujące na terenie Holandii bez względu na wysokość zarobków,
 • osoby zameldowane i niezameldowane w Holandii,
 • rodzice, których dzieci przebywają w Polsce lub w Holandii.
Dokumenty potrzebne do wystąpienia o kinderbijslag:  

 • formularz zgłoszeniowy do SVB,
 • akt urodzenia dziecka (najlepiej europejski),
 • decyzja z urzędu w Polsce z informacją o pobieraniu bądź niepobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce.

(Nie ma obowiązku tłumaczenia dokumentów z Polski na język holenderski, SVB posiada własne biuro tłumaczeń.)

Zasiłek rodzinny w Holandii wypłacany jest co kwartał.

Wysokość zasiłku rodzinnego: 

WIEK DZIECKA Kwoty na rok 2019
Od 0 do 5 lat       € 219,97
Od 6 do 11 lat       € 267,10
Od 12 do 17 lat       € 314,24

Warunki otrzymywania zasiłku rodzinnego w Holandii

Podstawowym warunkiem otrzymywania zasiłku rodzinnego w Holandii jest osiąganie dochodów na terenie Holandii na podstawie umowy o pracę, prowadzenia własnej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Holandii lub też tzw. pracy typu freelance. Podczas rozpatrywania wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego SVB będzie sprawdzało źródło pochodzenia dochodów. Jeśli nie pracujesz w Holandii, a jesteś w niej zameldowany, nie masz prawa do zasiłku rodzinnego! Ważne zatem, abyś w każdym kwartale mógł przedstawić wysokość swoich dochodów. Osoby prowadzące firmy powinny w każdym kwartale wykazywać dochód na podstawie wystawionych faktur. W rodzinach gdzie jedno z rodziców nie pracuje, o zasiłek rodzinny występuje ten z rodziców, który osiąga dochody. Jeśli pobierasz zasiłek (dla bezrobotnych, macierzyński lub zasiłek socjalny), traktowany jest on również jako Twój dochód. Rodziców samotnie wychowujących dzieci obowiązują te same warunki przyznawania zasiłku. Samotny rodzic musi pracować lub przebywać na zasiłku, aby móc otrzymywać kinderbijslag.

Dla dzieci mieszkających w Holandii i poza nią są odmienne warunki przyznawania zasiłku rodzinnego

Podstawową kwestią w wystąpieniu o zasiłek rodzinny dla dzieci przebywających poza Holandią jest udokumentowanie, że utrzymujesz dzieci mieszkające w Polsce. Twoim obowiązkiem jest przekazywanie do Polski minimum € 420 kwartalnie na jedno dziecko. Podczas procedury rozpatrywania wniosku o zasiłek rodzinny będziesz musiał wysłać kopie dokumentów potwierdzających przesyłanie pieniędzy na dziecko. Przelewy powinny być wykonane tylko i wyłącznie z Twojego imiennego konta bankowego na konto opiekuna dziecka w Polsce. Osoba odbierająca pieniądze w Polsce może być właścicielem konta lub być do niego upoważniona. SVB może poprosić o imienne potwierdzenie odbierania pieniędzy przez opiekuna w Polsce. W przypadku przekazów pieniędzy muszą być one wykonane imiennie przez osobę występującą o zasiłek rodzinny i odebrane w Polsce przez opiekuna dziecka.

Jeśli Twoja wypłata z Holandii jest bezpośrednio przekazywana na Twoje polskie konto, to opiekun dziecka musi imiennie pobierać pieniądze z tego konta. Minimum € 420 kwartalnie na jedno dziecko! SVB poprosi o imienne potwierdzenie pobierania kwot z konta.

Inne formy przekazywania środków pieniężnych na dzieci nie są akceptowane przez SVB. Pamiętaj zatem, aby w odpowiedni sposób wysyłać pieniądze na dzieci do Polski. 

SVB akceptuje tylko poniższe formy przekazywania kwot pieniężnych:

 • przelew zagraniczny z konta holenderskiego na konto imienne opiekuna dziecka w Polsce (przelew taki musi być zrobiony z konta osoby starającej się o kinderbijslag),
 • przekaz pieniężny dokonany imiennie na opiekuna dziecka w Polsce, np. Western Union, Money Gram (przekaz pieniędzy musi być dokonany przez osobę starającą się o kinderbijslag).
 • Dodatkowo warto zbierać rachunki zarówno z Holandii, jak i z Polski potwierdzające utrzymanie dziecka (np. za szkołę, książki, komitet rodzicielski, odzież).

Zasiłek rodzinny wypłacany jest nawet do 15 miesięcy wstecz!

Wniosek o zasiłek rodzinny w Holandii rozpatrywany jest od dnia jego złożenia do 15 miesięcy wstecz. Jeśli np. wystąpisz o kinderbijslag 1 lipca 2016 roku, SVB będzie sprawdzało, czy miałeś prawo do otrzymywania zasiłku od 1 kwietnia 2015 roku. Procedura przyznawania zasiłku rodzinnego jest pracochłonna i potrafi trwać nawet do roku. Zasiłek zostanie jednak wypłacony od momentu, kiedy spełniałeś warunki jego otrzymywania.

Jest zatem taka możliwość, że otrzymasz zasiłek nawet do 15 miesięcy wstecz!

Kinderbijslag wypłacany jest kwartalnie po zakończeniu kwartału, tj.

 • ok. 1 stycznia za 4 kwartał poprzedniego roku,
 • ok. 1 kwietnia za 1 kwartał,
 • ok. 3 lipca za 2 kwartał,
 • ok. 1 października za 3 kwartał.

Procedura rozpatrywania wniosku może trwać nawet do roku!

Podczas procedury rozpatrywania wniosku bardzo ważne jest, aby na bieżąco odpowiadać na korespondencję z SVB. Instytucja SVB często wysyła formularze, które są bardzo podobne i każdy z nich musi być odesłany. Jeśli nie jesteś zameldowany w Holandii, a podałeś adres do korespondencji w Holandii, pamiętaj, aby przy zmianie adresu osobiście (listownie) przekazać do SVB swój nowy adres. SVB posiada poprawny adres meldunkowy tylko i wyłącznie tych osób, które są zameldowane w Holandii i przy zmianie meldunku nie muszą one uaktualniać adresu. SVB otrzymuje bieżący adres z systemu gminnego.

Jeśli przez dłuższy czas nie otrzymujesz korespondencji z SVB, warto tam zadzwonić i ustalić, na jakim etapie jest Twój wniosek. Zdarza się, że korespondencja zaginęła lub też SVB nie dostało odpowiedzi od Twojego pracodawcy lub instytucji z Polski.

Pomimo długotrwałej i pracochłonnej procedury rozpatrywania wniosku o zasiłek rodzinny warto o niego wystąpić. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o kinderbijlslag być może będziesz miał prawo do „dodatku na dziecko” – kindgebondenbudget.

Chcesz żebyśmy pomogli Ci w otrzymaniu dofinansowania?

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 9.00-17.00

Kontakt

tel: +31653592643
tel: +31687643616
mail: info@sylclever.nl
mail: info-iwona@sylclever.nl

Adres

Zwartewaterallee 48,
8031DX Zwolle
KVK: 72285826

Codziennie pomagamy naszym Klientom